Leszno Górne, Bory Dolnośląskie (Oberleschen Kr. Sprottau)
Dodane przez borynam dnia Czerwiec 01 2013 11:31:51
O tym w National Geographic
Dawne dzieje Leszna Górnego
w Borach DolnośląskichKolejny projekt badawczo-wydawniczy Towarzystwa Bory Dolnośląskie i Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Autorami pracy są Maciej Boryna (autor wielu publikacji o regionie) i Krzysztofa Danielkowska (kustosz szprotawskiego muzeum).

Tym razem opracowanie dotyczy wsi Leszno Górne (do 1945 Oberleschen) w gminie Szprotawa, w powiecie żagańskim. Miejscowość charakteryzuje się położeniem w Borach Dolnośląskich i na pograniczu ziemi bolesławieckiej i szprotawskiej, co bezpośrednio przekłada się na losy wsi. Do dziś nie zostało ustalone, czy w średniowieczu kolonia ta należała początkowo do Księstwa Jaworskiego czy od zawsze do Głogowskiego. Pewne wskazówki autorzy odkrywają w archiwalnych dokumentach z początku XV wieku oraz analizując przebieg w okolicy słynnych Wałów Śląskich.
Motorem rozwoju wsi od późnego średniowiecza jest metalurgia żelaza oparta na rodzimych bogatych złożach rudy darniowej. Należąca do miasta Szprotawa tutejsza hamernia jeszcze w XVII wieku była obok Dziećmiarowic nazywana największym klejnotem finansowym miasta.
W opracowaniu jest ponadto mowa o przemyśle drzewnym i fabryce celulozy, na bazie której po II wojnie światowej utworzono Lubuskie Zakłady Garbarskie.
Archiwalne mapy, widokówki i zdjęcia istotnie wzbogacają pracę.

Publikacja M.Boryny i K.Danielkowskiej to przyczynek do monografii Leszna Górnego, stanowiący wkład w dokumentowanie historii na obszarach wiejskich Borów Dolnośląskich. Leszno Górne to okolica z obiektami kulturowymi, przyrodniczymi i rekreacyjno-turystycznymi, których promocja jak najbardziej wymaga formy powszechnej publikacji.
Wydanie planowane jest na przełom 2013/2014. Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie na portalu Facebook, pod adresem www.facebook.com/LesznoGorneGminaSzprotawa

Tradycyjnie wydawca (TBD) zaprasza sympatyków do reklamowania się na łamach publikacji.

Redakcja

Czytaj o tym także:
National Geographic
Inne publikacje TBD
______________________

TEXT IM DEUTSCHEN:

Alte Geschichten aus Oberleschen in der Niederschlesichen Heide werden bearbeitet

Es ist das nächste Forschungs- und Herausgabeprojekt von dem Verein Towarzystwo Bory Dolnośląskie und Muzeum Ziemi Szprotawskiej (Sprottauer Heimatmusem). Authoren der Arbeit sind Maciej Boryna und Krzysztofa Danielkowska.

Diesmal bezieht sich die Bearbeitung auf das Dorf Oberleschen (jetzt Leszno Górne) in der Gemeinde Sprottau, im Kreis Sagan. Die Siedlung liegt in der Niederschlesichen Heide an der Grenze zwischen Altkreisen Bunzlau und Sprottau, was direkt der Geschichte Oberleschens betrifft. Bis heute bleibt unbestimmt, ob das Dorf seit Anfang an zum Herzogtum Jauer gehörte oder immer im Glogauischen war. Manche Hinweise entdeckten die Authoren in den Quellen vom 15. Jahrhundert und indem sie den Verlauf der berühmten sg. Dreigräben analisierten...

Ausgabetermin: 2. Hälfte 2013
Informationen und Vorbestellungen: borydolnoslaskie@interia.pl

Redaktion