Wały Śląskie pod Szprotawką
Dodane przez borynam dnia Kwiecień 30 2013 10:11:32
Odkryto fragmenty Wałów Śląskich
pod SzprotawkąEkipa badawcza Towarzystwa Bory Dolnośląskie natrafiła w okolicy przysiółka Szprotawka w Lubuskiem na kolejne nieznane dotąd odcinki Wałów Śląskich.

Odkrycia dokonano na obszarze historycznego lasu zaporowego, określanego w literaturze jako „Hagwald”. Obecnie to teren Rezerwatu Buczyna Szprotawska, który styka się z dobrze zachowanymi potrójnymi wałami, jednakże nie potrafiono zidentyfikować przebiegu umocnienia w samym lesie. Dotychczasowi badacze poszukiwali pozostałości po bliźniaczych potrójnych wałach, a należało założyć, że konstrukcja budowli na poszczególnych stanowiskach była istotnie zróżnicowana. Na terenie rezerwatu występują formy w postaci pojedynczego wału z rowem lub pojedynczego dużego rowu.
Umocnienie łączyło się od wschodu z „Krowim Bagnem”, a od zachodu z podmokłą poświadczoną źródłowo chronioną „Łąką Książęcą”.

Znalezione fragmenty układają się w spójną całość, co pozwala na odtworzenie całościowego przebiegu artefaktu w dzisiejszym rezerwacie. Wały Śląskie wzniesiono w średniowieczu dla osłony obszarów nadgranicznych dawnego Księstwa Głogowskiego. Uchodzą za najdłuższy ziemny zabytek archeologiczny w Polsce.

Maciej Boryna
Kierownik ekipy badawczej TBD


Czytaj więcej o Wałach Śląskich:
Boryna zabrał wały Chrobremu
Wały Śląskie. Tajemnice dawnych granic.
Wąż polski

O książkę o Wałach Śląskich można zapytać w Muzeum Ziemi Szprotawskiej, Księgarni J.Próchnicka w Szprotawie lub nabyć tu w formie E-booka.

Poniżej jeden z dwóch wałów odkrytych w październiku 2013 w Borach Dolnośląskich
koło dawnej miejscowości Puschkau na północ od Świętoszowa: