BORY DOLNOŚLĄSKIE: PUBLIKACJE REGIONALNE (W OPRACOWANIU)
Dodane przez borynam dnia Czerwiec 24 2010 22:26:16

Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE (1)
Zawartość: Badanie pochodzenia sztucznych zagłębień terenowych w lesie pod wsią Szprotawka, Brama Żagańska i tablica F.Matuszkiewicza, O losach Polaków na ziemi szprotawskiej po kolonizacji niemieckiej, Park Słowiański w Szprotawie i uroczysko Stary Bóbr, Szlak rowerowy im Goepperta w gminie Szprotawa, tajemniczy kord, Charakterystyka śląskich powiatów Szprotawy i Żagania, Sprottauer Tageblatt informuje, Złoto Francuzów, Kamienie milowe w dawnym powiecie szprotawskim.
Format A5, 28 stron, okładka miękka, ilustracje.


Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE & BORY DOLNOŚLĄSKIE (2)


Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE & BORY DOLNOŚLĄSKIE (3)
Zawartość: Tajemnicze stanowiska hutnicze pod Nową Kopernią i Polkowiczkami, Słowianie w Polkowiczkach, Spłonął zajazd w Borowinie, Najstarszy kamień nagrobny Śląska, Stawy Bobrowickie, Rzeka Ruda (I), 4 tysiące lat temu w Krzywczycach, Zasiedlanie powiatu szprotawskiego w czasach przedhistorycznych i nowożytnych, Sprottauer Tageblatt informuje, Eminencja Krzysztof Kotter, Kamienie milowe w dawnym powiecie szprotawskim, Bory Dolnośląskie: Las w dokumentach, Zielona taktyka: Ekwipunek wycieczkowy, Orientacja.
Format A5, 28 stron, okładka miękka, ilustracje.


Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE & BORY DOLNOŚLĄSKIE (4)
Zawartość: Osady sprzed tysięcy lat, Wał graniczny koło Międzylesia, Otwarcie Muzeum Ziemi Szprotawskiej, Zagadka pod samym nosem, Rzeka Ruda (II), Z dziejów archeologii u muzealnictwa na ziemi szprotawskiej, Anonimowa kronika Szprotawy z XVIII wieku, Sprottauer Tageblatt informuje, Co się stało z eksponatami z Heimatmuseum Sprottau, Kamienie milowe w dawnym powiecie szprotawskim, Bory Dolnośląskie: Szata roślinna i świat zwierzęcy.
Format A5, 28 stron, okładka miękka, ilustracje.


"Boski Flins na Dolnym Śląsku, Łużycach i w Saksonii"
Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE & BORY DOLNOŚLĄSKIE
(5, wydanie specjalne)
Zawartość: Tajemniczy Słowianie, Słowianie na Łużycach, religia Słowian, Wierzenia Serbołużyczan, Flins, Wyprawa do źródeł Kwisy, Wnioski z wyprawy i pochodzenie nazwy Flins, Co może łączyć Flinsa z plemieniem Dziadoszyców, Flins a nazwy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, Badania archeologiczne w Polsce, Badania archeologiczne w Niemczech, Flins z Zoerbig, wersja niemiecka.
Format A5, 28 stron, okładka miękka, ilustracje.


"Klaus Haensch. Pomiędzy Szprotawą a Europą"
Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE & BORY DOLNOŚLĄSKIE
(6, wydanie specjalne). Zawartość: o ur. w Szprotawie Klausie Haenschu - przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Fryderyk Gielczewski z Iławy i jego teoria kierowanych statków powietrznych, Szprotawa w lutym 1945, Tam gdzie kończą się drogi (osady: Kopanie, Buczek, Biernatów), Święta Faustyna ze Szprotawy dotąd tajemnicza, Opowieści z krypty szprotawskiego kościoła, Dawne kawiarnie, gościńce i restauracje w Szprotawie, Zabawy etymologiczne z nazwami szprotawskich miejscowości, Jeziora spod Koberbrunn pow. Szprotawa, Nieznane osadnictwo w Borach Dolnośląskich, Powrót do sprawy: Gdzie Chrobry powitał cesarza?, Lubiechów: Dąb Baryłka Masła, wersja niemiecka, wersja angielska.
Format A5, 60 stron, okładka miękka, ilustracje.


"Tajemnice militarne Szprotawy na Dolnym Śląsku"
Zeszyt popularno-naukowy SZPROTAWA I OKOLICE & BORY DOLNOŚLĄSKIE
(7, wydanie specjalne), tu: czytaj więcej


Encyklopedia Ziemi Szprotawskiej i Żagańskiej, tu: czytaj więcej


Mapa BORY DOLNOŚLĄSKIE, tu: czytaj więcej


Gazeta BORY DOLNOŚLĄSKIE, tu: czytaj więcej

Zobacz także:
Dostępne publikacje regionalistyczne
Wykaz publikacji regionalnych Macieja Boryny